Przejdź do treści

Program premierowy 2016-07-27

18:00: Blok reklamowy
18:02: W obiektywie - serwis
18:15: Sport
18:18: Pogoda
18:19: Lekcja na całe życie
18:38: Kurier Miedziowy - Wygaszanie pieców HM Głogów
18:47: Horyzonty Kulturalne - Koncert Andreasa Gryphusa
19:09: Blok powtórkowy

Kraj Głogów Góra Kotla Kożuchów Przemków Wschowa Sława

Zapraszają na warsztaty

Przemków

 Grupa Nieformalna „Jesteśmy aktywni” oraz Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” w Przemkowie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w projekcie „Ocalić od zapomnienia”. Grupa seniorów pod kierunkiem redaktora do września 2016 roku uczestniczy w warsztatach pamiętnikarskich. Efektem końcowym będzie publikacja wspomnieniowa z okresu wojennego i powojennnego. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach od 16:00 do 18:00.

Środki z województwa dla Gminy Przemków

Przemków

2016/07/Promesa.jpg


 Promesy o łącznej wartości ponad 3 milionów złotych otrzymali przedstawiciele 17 dolnośląskich samorządów, wśród nich Gmina Przemków. Dotacje pochodzą z budżetu Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, a gminy mogą je przeznaczyć na cele, które podniosą standard życia mieszkańców regionu. Dotacja przyznana Gminie Przemków w kwocie 150 tys. zł zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. Rewitalizacja centrum Przemkowa poprzez remont targowiska miejskiego i chodnika - etap obejmujący ulicę Głogowską i Plac Wolności oraz utwardzenie targowiska miejskiego.
zdjęcie: www.zukowice.pl

Sukces ucznia

Przemków

2016/06/krystian.jpg


 Uczeń klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Przemkowie  Krystian Teler został zwycięzcą konkursu "Mam talent do nauki" organizowanego przez Politechnikę Wrocławską. Młody przemkowianin zaprezentował program komputerowy, pomagający przy doborze nastaw regulatora PID (stosowanego m.in w piecach grzewczych, które muszą utrzymać zadaną temperaturę) oraz skonstruował narzędzie pomagające w kalibracji magnetometru, którego działanie mogą zakłócać namagnesowane ferromagnetyki (jak choćby cewka w głośniku), ale i nienamagnesowane ferromagnetyki (np. obudowa wykonana z żelaza). Zwycięstwo w konkursie umożliwia Krystianowi wzięcie udziału w programie "Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej", który zapewnia przyjęcie na Politechnikę Wrocławską, roczne stypendium w wysokości 500zł miesięcznie, miejsce w akademiku i opiekę tutora przez cały okres studiów.
zdjęcie: www.przemkow.pl

BĘDZIE WIĘCEJ PATROLI?

Przemków


 Nie tylko opieka zdrowotna pozostawia wiele do życzenia w Przemkowie. Radni oraz władze gminy przyznają, że podobnie jest ze stanem bezpieczeństwa. Jest jednak szansa, na to, że pod tym względem nastąpi poprawa.

Ekspertyza na halę

Przemków


 Gmina Przemków planuje wydać 30 tysięcy złotych na ekspertyzę dotyczącą niedokończonej hali sportowej. Obiekt od kilku lat stoi w stanie surowym, nieukończony i niszczeje. Radni na ostatniej sesji pytali burmistrza Szczupaka, po co ta ekspertyza.

OPIEKA ZDROWOTNA DO POPRAWY

Przemków


 Przemkowscy radni zgodnie przyznają, że opieka zdrowotna w gminie pozostawia wiele do życzenia. Padło nawet przekorne stwierdzenie, że trzeba mieć zdrowie aby chorować w Przemkowie. A chodzi przede wszystkim o dostęp do lekarzy przyjmujących w gminie. Dyskusja na ten temat wywiązała się w trakcie przedstawienia informacji na temat analizy i oceny opieki zdrowotnej na terenie gminy Przemków za rok 2015.

SKWITOWALI BURMISTRZA

Przemków


 Burmistrz Przemkowa, Jerzy Szczupak otrzymał na wczorajszej sesji Rady Miejskiej absolutorium. Radni w zdecydowanej większości uznali, że budżet za 2015 rok doprowadził do poprawy finansów gminy a władze Przemkowa poczyniły działania zmierzające do oszczędności dzięki czemu wskaźnik zadłużenia gminy zmniejszył się ze 117% na koniec 2014 roku do 99% w 2015. Odmienne zdanie miała radna Helena Krupska, która twierdzi, że poprawy wcale nie ma i w gminie nadal dzieje się źle.